به گزارش پارس نیوز، 

صفحه منتسب به سعید جلیلی در اینستاگرام گوشه ای از صحبت های وی در نشست با فعالان حوزه صنعت را منتشر کرد.