به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی طی توییتی درباره تبرئه متجاوز ایرلندی به دلیل نوع پوشش یک دختر نوجوان، نوشت: