به گزارش پارس نیوز، 

سیدمحمدحسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد طی توییتی درباره اسلام ستیزی دولتمردان هند، نوشت: