به گزارش پارس نیوز، 

صفحه رسمی خبرگزاری ایلنا در توییتر با انتشار تصویری از اکبر ترکان به بررسی وضعیت شهرداری تهران پرداخت و نوشت: