به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی در حساب توییتری خود نوشت: