به گزارش پارس نیوز، 

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ۵ سناریو احتمالی درباره تحریم اینترنت ایران طی توییتی نوشت:

10

11