به گزارش پارس نیوز، 

در پی اضهارات اصلاح طلبان در حمایت از مرجعیت و دین و ولنگاری های موجود در اربعین یک فعال فضای سایبری در توییتی نسبت به این رفتار ها واکنش نشون داده و اضهار داشته که:

 

تضاد