محمدباقر قالیباف فرمانده تیپ امام رضا خراسان با انتشار پستی در اینستاگرام نسبت به حادثه تروریستی اهواز واکنش نشان داد:

.
پیروزی ما، چه در ایام انقلاب، چه در دوران دفاع مقدس و چه در هر دستاورد مهمی که در چهل سال انقلاب به آن دست یافتیم، مرهون توجه و اتکا به دو اصل است: باور به مردم، ظرفیت و توان حل مسأله آنها از یک سو و ایمان به خدا، سنتهای الهی و اسلام نابی که امام خمینی (ره) آن را برایمان تبیین کرد.
.
درست در نقطه مقابل، هرجا شکست و چالش جدی اتفاق افتاد از عدم توجه به همین دو اصل بود: یا از خدا و سنتهای الهی و اسلام دور شدیم و یا از مردم فاصله گرفتیم، به آنها توجه نکردیم و از توانشان بهره نبردیم.
.
اگر امروز می‌بینیم که دشمن مردم را هدف#گلوله‌های_کور_تروریستی قرار می‌دهد، اگر علیه مردم اقدام به تحریم می‌کند، اگر با مسموم کردن فضای روانی سعی در القای ناامنی و تشدیدِ مشکلات معیشتی می‌کند، دلیلش روشن است: او به دنبال قطع یکی از دو بال پرواز و اوج گرفتن انقلاب اسلامی و ایران عزیز است؛ بالِ مردم‌باوری و مردم‌محوری. او می‌خواهد انقلاب، بدون مردم بشود و مردم از انقلاب جدا شوند و دل بِبُرند. این آرزو با صاحبانش به گور خواهد رفت. 
#مردم‌باوری
#مردم‌محوری
#دفاع‌مقدس