به گزارش پارس نیوز، 

محسن پیرهادی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر چهارم تهران: شورای چهارم دو گروه سیاسی حضور داشتند و تضارب آرا بوجود آمد؛ دوست داریم اعضای شورا پنجم محکمتر و حداقل به ظاهر شجاع باشند. به فرض خروج یک نفر از شورا، اتفاقی نمی‌افتد که اینقدر نگرانند ضمنا مهندس چمران تا این لحظه مردد به حضور هستند. این رفتار ، مخالف شعار زنده باد مخالف من است

photo_2018-04-22_22-26-54