رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم داوطلب انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری شد.