سخنان آیت الله جوادی آملی با موضوع فراگرفتن علم و کسب مقام معلمی را در ادامه خواهید دید.