از روز اول فوتبال المپیک توکیو 2020 امروز و از گروه A رقابت ها ژاپن میزبان برابر آفریقای جنوبی قرار گرفت. از همین گروه ساعاتی پیش مکزیک توانسته بود 4-1 بر فرانسه پیروز شود.

ژاپن که تیم بهتر میدان بود، با گل دقیقه 71 تاکه فوسا کوبو ستاره رئال مادرید خود پیش افتاد و توانست همین نتیجه را تا پایان حفظ کرده و در نهایت سه امتیاز را مال خود کند. گل کوبو روی حرکت انفرادی عالی کوبو به ثمر رسید. او با فریب مدافع و ضربه پای چپ فنی زیبایش، ژاپن را برنده میدان کرد.