سایت«گازتا یونان» خبر داد  احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن چند پسته در آستانه بازگشت به سوپر لیگ یونان قرار دارد.

حاج صفی رابطه نزدیکی با کریم انصاری فرد بازیکن ایرانی آ.اک دارد. به همین خاطر این بازیکن چند پسته در آستانه پیوستن به این تیم قرار دارد.

حاج صفی سابقه بازی برای تیم های پانیونیوس و المپیاکوس را در سوپر لیگ یونان دارد.