حدود 40 نفر از مخالفان برگزاری المپیک روز شنبه در نزدیکی هتل 5 ستاره محل اقامت توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) تظاهرات کردند. مخالفان در این تجمع شعار دادند "نه به المپیک" آنها همچنین از توماس باخ خواستند تا به خانه خود برگردد.

آواکه یوشیدا شهروند 38 ساله ژاپنی که در طول بحران کووید 19 در این کشور شغل خود را از دست داده گفت که برگزاری المپیک در شرایط کرونا و وضعیت اضطراری او را عصبانی کرده است.

دولت ژاپن از روز پنجشنبه شرایط اضطراری را در توکیو تمدید کرد که این وضعیت در طول المپیک نیز ادامه خواهد داشت.

در طول چند ماه اخیر با هشدارهایی که متخصصان پزشکی داده‌اند، بارها مردم ژاپن در مخالفت به برگزاری المپیک به خیابان‌ها ریخته‌اند.