سعید آقایی  در حالی این روزها با آمادگی کامل در تمرینات پرسپولیس شرکت می کند که پس از پشت سر گذاشتن بیماری کرونا با روزهای اوج خود فاصله گرفته بود اما تعطیلی اخیر لیگ فرصت خوبی برای او شد تا به طور کامل به جمع همبازیانش در تمرینات گروهی اضافه شود.

با توجه به ابهام در وضعیت امیری با بازگشت آقایی به روزهای اوج خیال سرمربی پرسپولیس بابت منطقه چپ دفاعی اش راحت است و یحیی گل محمدی بدون دغدغه می تواند از آقایی در پست تخصصی اش استفاده کند.