هدایت الله ممبینی در مورد برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار داشت:امیدوارم شرایط فدراسیون فوتبال هر روز بهتر شود و باید به رای مجمع احترام گذاشت. عزیزی خادم جوان و با انگیزه است و برنامه خوبی را ارائه کرده است.  کار فوتبال سخت و همه باید دست به دست هم بدهند تا فوتبال مسیر صعودی خود را طی کند.

وی در مورد اینکه علی کریمی گفته است انتخابات مهندسی شده بود، گفت: اجازه دهید وارد حاشیه نشوم. همه زحمت کشیدند و انتخابات هم یک برنده داشت. همه باید به هم کنند چه آنهایی که رای آوردند و چه آنها که نه.

عضو سابق هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در مورد اینکه شاهد زد و بند در انتخابات بودید یا خیر، گفت: نه، هرکسی نظری دارد و به نظرات افراد احترام گذاشت.