سهراب بختیاری زاده مربی پیشین خوشه طلایی ساوه به عنوان دستیار مجید جلالی انتخاب شد. رضا مرتضی زاده دیگر دستیار جلالی در نساجی خواهد بود.

فرهاد کوچک زاده،میثم بائو و هاروت دیگر دستیاران جلالی در نساجی هستند.

رضا حسن زاده، حمید فرزانه، علی شیخ الاسلامی و ..دستیاران فاضلی نساجی را ترک خواهند کرد.