حسن یزدانی در مورد مبارزه دوستانه چند روز گذشته جردن باروس و دیوید تیلور گفت: دیروز کشتی این دو قهرمان را دیدم، بار فنی نداشت و به نظر من بیشتر این کشتی شبیه به یک مبارزه تبلیغاتی و تشریفاتی بود.

اینها می خواستند با این کار مثل مسابقات آزاد کرکری راه بیندازند و با این کار به فکر جذب اسپانسر بوده و می خواستند کشتی را در این فضای کرونایی زنده نگه دارند.

قهرمان کشتی آزاد جهان در پاسخ به این سوال که آیا از مبارزه با تیلور پیش از المپیک استقبال می‌کند، تاکید کرد: من از قبل هم گفتم تابع دستور کادرفنی هستم و هر جا که لازم باشد کشتی می‌گیرم. اینطور که شنیدم شاید تیم آمریکا به ایتالیا بیاید و اگر تیلور آمده باشد مربیان برنامه ریزی می‌کنند و اگر صلاح دیدند در این مسابقات شرکت می‌کنم. البته باید دید برنامه‌های فدراسیون و کادرفنی در این خصوص چیست.