نظر به اینکه بر اساس مقررات انضباطی طرح و بیان هرگونه مطلبی اعم از سخنرانی ، مصاحبه ، یادداشت و درج در فضای مجازی که مصداق توهین ، هتک حرمت ، افترا و نشر اکاذیب علیه داوران مسابقات فوتبال ، فوتبال ساحلی و فوتسال باشد تخلف انضباطی محسوب می گردد، بدینوسیله به تمامی باشگاه ها در تمامی سطوح و رده ها اعلام می‌گردد با اعمال نظارت و دقت کافی بر بیان مطالب ابرازی از سوی بازیکنان، کادر فنی و مدیران خود نسبت به داوران مانع از صدور احکام محرومیت علیه این افراد گردند.