به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، ادینهو که چند سال پیش در تیم مس کرمان حضور داشت و سپس از این باشگاه به تیم های عربی رفت، امروز با باشگاه مس کرمان قرارداد یکساله امضا کرد و دوباره به تیم سابقش بازگشته است.

ادینهو مهاجم برزیلی است که محبوبیت زیادی در بین فوتبال دوستان کرمانی دارد.