به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، بیش از ۳۰ هزار هواداران رئال مادرید در یک نظرسنجی ترکیب رویایی خطوط هافبک و هجومی کهکشانی ها را انتخاب کردند.

بر این اساس در میان هافبک دفاعی هواداران ژابی آلونسو و مودریچ را انتخاب کردند.

آلونسو ۱۴.۹ درصد و مودریچ بالاتر از سامی خدیرا ۹.۸ درصد آرا را کسب کرد. خدیرا تنها موفق شد ۳.۶ درصد آرا کسب کند.

در میان هافبک های هجومی نیز رونالدو در منطقه چپ ۱۵.۸ درصد آرا را کسب کرد، اوزیل ۱۴.۸ و ایسکو خرید جدید رئال ۱۴.۹ درصد را کسب کرد.

در این منطقه کاکا و دی ماریا باید بر روی نیمکت بنشینند. هافبک برزیلی ۱.۸ درصد رای کسب کرد و دی ماریا ۳.۶ درصد از آرا را به خود اختصاص داد. کایخون هو با یک درصد در رده آخر قرار گرفت.

در خط هجومی نیز هم کریم بن زما با ۸.۵ درصد بالاترین رای را کسب کرد.