به گزارش پارس ، به نقل ازافکارنیوز، « برکناری من از جای دیگری آب می خورد» این جمله رویانیان بعد از ملاقات چند دقیقه ای اش با وزیر ورزش پس از بازگشت از سفر روسیه بود.

او بلافاصله پس از بازگشت از مسکو به دیدار وزیر رفت و وزیر در همان ملاقات کوتاه ماجرای چک را با او در میان گذاشت و نامه رئیس جمهور را به او نشان داد و به مدیرعامل پرسپولیس تاکید کرد که این ماجرا بیخ پیدا کرده و همین یکی از عوامل فشار برای برکناری وی بود.
رویانیان بعد از اطلاع از این نامه قول داد تا در اسرع وقت ماجرا فیصله بدهد اما در مصاحبه های سریالی اش با مطبوعات تاکید کرد که وزیر موافق برکناری وی نیست و دستور از بالاست. دستوری که البته پاراف امضای احمدی نژاد روی چک برگشت خورده کاظمیان در آن تاثیری زیادی داشت.