گفته می شود زنوزی مالک باشگاه تراکتور با استعفای نصیرزاده مخالفت کرده و  خواستار آشتی بین او و مدیران این باشگاه شده است.

هوشنگ نصیرزاده درباره اینکه در باشگاه تراکتور می‌ماند یا نه، گفت: معلوم نیست به تراکتور بازگردم یا نه. باید در جلسه هیئت مدیره با یکدیگر مذاکره کنیم و اگر شرایط مناسب شد در آن صورت درباره ماندن یا رفتن تصمیم می‌گیرم.