وبینار فیفا با مدیران فنی AFC امروز با حضور مرتضی محصص،رییس کمیته فنی و توسعه فوتبال برگزار شد.

در این نشست آنلاین درباره فلسفه های فنی رهبری، مدیریت و ایجاد انگیزش برای همکاران در فدراسیون های عضو آسیا نکات مختلفی مطرح شد.

60 شرکت کننده در این وبینار حضور داشتند که 18 نماینده از کشورهای غیر عضو AFC نیز در کنفرانس فوق نکات مختلفی را اظهار کردند.

در این وبینار درباره ساختار دپارتمانهای فنی که در فدراسیون ها قرار دارند، بحث و تبادل نظر شد.

تدریس امروز این کنفرانس بر عهده فیلیپ زیبرمن بود.

در ویدیو کنفرانسی که حدود 2 هفته گذشته نیز برگزار شد در خصوص شروع برنامه کمک مضاعف(مربیان و مدرسین با تجربه در سطح آسیا) مواردی مطرح شد.

هفته آینده ادامه این وبینار با حضور نمایندگان و مدیران فنی فدراسیون های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا برگزار می شود.