در جریان دیدار سایپا و استقلال در ورزشگاه شهر قدس بنری با شعاری جالب  به معرض نمایش گذاشته شد. 

از نکات مهم این بازی بنری با عنوان « عزت ملی در گرو اطاعت از رهبری و تولید داخلی» بود که در جایگاه تماشاگران زده شده بود. 

تصاویر این شعار جالب  را در زیر مشاهده کنید.