به گزارش پارس نیوز، 

تیم ملی ایران که تعطیل است اما تیم های ملی دیگر در سطح قاره اردوهای خود را برگزار می کنند. به عنوان مثال تیم ملی عراق قرار است در یک تورنمنت سه جانبه با حضور سوریه و اردن شرکت کند. برای این اردو دو بازیکن عراقی استقلال و پرسپولیس یعنی طارق همام و بشار رسن هم دعوت شده اند.