به گزارش پارس نیوز، 

گلاویز شدن شتر‌ها در میدان مسابقه، هر ساله تعداد زیادی از پاکستانی‌ها را برای دیدن این بازی عجیب به میادین مسابقه می‌کشاند. مردم پاکستان این بازی را نوعی ورزش سنتی دانسته و حتی با خانواده خود عازم دیدن این مسابقات می‌شوند. این مسابقه معمولا از ظهر آغاز شده و تا بعدازظهر ادامه دارد.

 

کُشتی شترها در پاکستان!

 

کُشتی شترها در پاکستان!