به گزارش پارس نیوز، 

تونی اولیویرا سرمربی پرتغالی که هدایت تیم الکاظمه کویت را بر عهده داشت، با تصمیم مسئولان این باشگاه از هدایت این تیم کنار رفت.

این خبر را سایت الکاس قطر اعلام کرد. «عبدالحمید العسعوسی» به جای تونی تا انتهای فصل هدایت کاظمه را بر عهده خواهد داشت.

تونی اولیویرا پیش از این هدایت تیم فوتبال تراکتورسازی را در ایران بر عهده داشته است.