به گزارش پارس نیوز، 

مهدی مستجاب‌الدعوه در خصوص این که برگزاری انتخابات کدام فدراسیون‌ها در سال جاری قطعی شده است، اظهار داشت: ما منتظر هستیم استعلام‌های مربوط به مشاغل حساس کاندیداها را دریافت کنیم و پس از آن زمان برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها را اعلام خواهیم کرد. در حال حاضر باید انتخابات هیئت‌های استانی که با سرپرست اداره شوند برگزار شود. هم وغم وزارت ورزش برگزار مجامع تا پایان سال است. هر با این شرایط  برگزاری انتخابات هیچ کدام از فدراسیون‌‌ها در سال جاری قطعی نشده است اما اگر همین امروز هم استعلام‌ها را دریافت کنیم آن را اعلام می کنیم.

وی ادامه داد: استعلام مشاغل حساس از حیطه وظایف وزارت ورزش خارج است. هر زمان این استعلام‌ها را دریافت کنیم نسبت به اعلام کاندیداهای تایید صلاحیت شده اقدام خواهیم کرد.

مسئول امور مجامع فدراسیون‌های وزارت ورزش در خصوص این که چگونه سرپرست فدراسیون چوگان برای کاندیداتوری ریاست این فدراسیون ثبت‌نام کرده، تصریح کرد: هنوز کمیسیون تطبیق مدارک کاندیداهای ریاست فدراسیون چوگان تشکیل نشده است. بی‌غم که سرپرست این فدراسیون است نمی‌تواند کاندیدای ریاست فدراسیون چوگان شود.

مستجاب‌الدعوه در مورد این که آیا افشین داوری می‌تواند کاندیدای ریاست فدراسیون والیبال شود، گفت: داوری نیز شرایطی مثل بی‌غم دارد و نمی‌‌تواند کاندیدای فدراسیون والیبال شود، مگر این که وزیر ورزش از اختیارات خود استفاده کند، چون وزیر دستور داده که هیچ کدام از سرپرستان فدراسیون‌ها نمی‌توانند کاندیدا شوند و بنابراین خودش هم می‌تواند در این خصوص تصمیم دیگری را اتخاذ کند.