به گزارش پارس نیوز، 

مسئول رسانه ای تیم ملی معتقد است صحبتهای بخش فرهنگی به دلیل بی اطلاعی از برنامه‌های تیم ملی است.

 امیرحسین حسینی، مسئول رسانه ای تیم ملی درباره صحبت های بخش فرهنگی فدراسیون گفت: پیرو هماهنگی های صورت گرفته و مطابق اطلاعیه قبلی، فدراسیون فوتبال هیچ برنامه ای در کیش نخواهد داشت و صحبتهای انجام شده توسط آقای زمان آبادی در بخش فرهنگی فدراسیون به دلیل بی اطلاعی و عدم آگاهی ایشان از برنامه‌های تیم ملی است که ریاست فدراسیون از کلیات برنامه های تیم ملی مطلع است.

وی در پایان گفت: به دلیل جلوگیری از انتشار اخبار نادرست بهتر است همکاران این بخش بدون اطلاع مصاحبه های غیر ضروری انجام ندهند.