به گزارش پارس نیوز، نواب نصیرشلال در المپیک لندن با مهار وزنه 184 کیلوگرم در یک ضرب و 227 کیلوگرم در دو ضرب و با مجموع 411 کیلوگرم در دسته 105 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد.

این در حالی بود که اولکسی توروختی اوکراینی با مجموع 412 کیلوگرم مدال طلای این دسته را به خود اختصاص داد. حالا از سوی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، نام توروختی در بین دوپینگی‌های آن سال قرار گرفته و به همین دلیل مدال نقره نماینده ایران به طلا تبدیل خواهد شد و وزنه‌بردار لهستانی که در آن رقابت‌ها بر سکوی سوم قرار گرفته بود، به این ترتیب صاحب مدال نقره خواهد شد.

در تست مجددی که از قهرمانان المپیک لندن گرفته شده، 5 نمونه تست مثبت اعلام شده که یکی از این وزنه‌برداران، اولکسی توروختی اوکراینی است.

البته فدراسیون جهانی منتظر تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک است و اگر IOC در این خصوص موافقت کند، مدال نقره نواب نصیرشلال به طلا تبدیل خواهد شد.