به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، نشست ستادبرگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور عصر امروز با حضور داورزنی معاون دفتر توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ایی وزارت ورزش و رییس برگزاری ستاد المپیاد و دیگر اعضای آن در محل دفتر معاونت برگزار شد.

اعضای ستاد برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور از سوی محمدرضا داورزنی رییس ستاد المپیاد حکم خودشان را عصر امروز دریافت کردند.

اسامی به شرح زیر است: 

احمد سعادت مند دبیرستاد برگزاری، محمدجواد عباباف رییس کمیته امینتی و عضو ستاد، مازیار ناظمی  رییس کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی و عضو ستاد، علی رضاعسگری عضو ستاد، نادر وادی خیل رییس کمیته پشتیبانی عضو ستاد، غلامرضا نوروزی رییس کمیته پزشکی و  عضو ستاد، ایرج رحمانی  عضو ستاد، جعفرسطوتی رییس کمیته فرهنگی و عضو ستاد، سید امیر حسین مطلبی رییس کمیته آمار و فناوری اطلاعات و عضو ستاد، علی رغبتی رییس کمیته ارزیابی و نظارت و عضو ستاد، سید زهرا السادت موسوی رییس کمیته بانوان و عضو ستاد، حسین بابویی عضو ستاد، سید شروین اسبقیان  رییس کمیته هماهنگی فدراسیونها و عضو ستاد، مریم ملارمضانی  عضو ستاد، افشین داوری  عضو ستاد، سیروس احمدی  عضو ستاد، شهرام عظیمی رییس کمیته استعدادیابی و عضو ستاد، رمضانعلی دولو رییس دبیر خانه بازیها و عضو ستاد، محمد اسد مسجدی رییس کمیته آموزش و عضو ستاد و علی رحمانیون عضو ستاد

انتهای پیام/