به گزارش پارس نیوز، رسیدگی به وضعیت پیست بین المللی اسکی دیزین برای بازسازی، ایمن سازی و استانداردسازی از دو ماه پیش و با تاکید وزیر ورزش آغاز شد. در همین راستا امروز وی به منظور بازدید از روند آماده سازی این پیست به منطقه دیزین رفت. 

به گفته حسن کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، رسیدگی به وضعیت پیست اسکی دیزین با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان انجام می شود. 

وی در این زمینه گفت: تاکید دکتر سلطانی فر بر تامین امنیت ورزشکاران و مردم بخصوص در نقاط بحرانی و خطرناک این پیست بود و خوشبختانه در این مورد کارها به خوبی پیش رفته است. مردم و علاقمندان اسکی و ورزشکاران می توانند در فصل بارش و شروع بکار این پیست با اطمینان و آسایش از آن استفاده کنند 

مدیر عامل شرکت شرکت تجهیز و نگهداری تاکید کرد: تا پانزده روز دیگر پیست آماده تحویل به بهره بردار جدید خواهد بود.