به گزارش پارس نیوز، 

با توجه به بند ۱۲ از فرآیند انتخابی تیم های ملی و نظر کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان، مسابقه انتخابی درون اردویی برای مشخص شدن کشتی گیر اعزامی وزن 82 کیلوگرم به رقابت های جهانی کشتی فرنگی مجارستان برگزار می شود. این دیدار روز 5 مهرماه در خانه کشتی محمدبنا برگزار خواهد شد و کشتی گیران پس از وزن کشی با دو کیلوگرم ارفاق در ساعت هفت و نیم صبح، از ساعت 10:30 به مصاف هم می روند.

کشتی اول این مسابقه درون اردویی بین سعید عبدولی و کیوان رضایی (نفر دوم رقابت های انتخابی) برگزار می شود و در صورت پیروزی عبدولی (با توجه به پیروزی قادریان مقابل کیوان رضایی در مرحله نهایی رقابت های انتخابی)، وی دیدارهای نهایی را با یوسف قادریان برگزار و پیروز 2 کشتی از 3 کشتی فرد اعزامی به رقابت های جهانی مجارستان خواهد بود.

با توجه به حضور کیوان رضایی نفر دوم انتخابی تیم ملی بزرگسالان در رده سنی تیم ملی امید، رقابت وی با سعید عبدولی صرفا می تواند مبنای ارزیابی کادر فنی ذیربط از عملکرد نامبرده قلمداد گردد و در صورت پیروزی وی در دیدار با سعید عبدولی، نیازی به مسابقه بین وی و یوسف قادریان تشخیص داده نمی شود.

گفتنی است سعید عبدولی در جریان رقابت های انتخابی تیم ملی به دلیل درگیری و کتک کاری با محرومیت یکساله ( شش ماه قطعی و شش ماه تعلیقی) روبرو شد اما پس از کاهش جریمه هم اکنون با پوئنی که شورای فنی و مربیان تیم ملی برای او در نظر گرفتند در رقابت انتخابی برای حضور در مسابقات جهانی 2018 مجارستان شرکت خواهد کرد.


انتهای پیام/