به گزارش پارس نیوز، ارسلان مطهری که یکی، دو هفته پیش صحبت از حضور در کشور عمان بود و گفته می شد با تیم نادی صحم قرارداد امضا کرده است، بعد از حضور در این تیم و انجام نشدن تعهدات مالی این باشگاه قراردادش را فسخ کرده و به کشور بازگشته است.

 

مطهری پیش از حضور در عمان، سابقه پوشیدن پیراهن تیم های نفت تهران، پارس جنوبی و تراکتورسازی را در لیگ ایران داشت.