به گزارش پارس نیوز، مسئولان استقلال به خاطر قراردادهای غیرحرفه ای در این فصل به مشکل خوردند و نتوانستند بازیکنان موثر خود را حفظ کنند.

 

دو بازیکن مهم و خارجی این تیم یعنی جباروف و تیام از جمله نفراتی بودند که در صورت عقد قرارداد حرفه ای مجبور به حضور در این تیم می شدند اما به سادگی جدا شدند.

 

حالا مدیران باشگاه به سراغ خارجی های دیگری مثل نیومایر آلمانی و الحاجی گروی نیجریه ای رفته‌اند و تاکید دارند که این بار قراردادها حرفه ای بسته خواهد شد.

 

نکته جالب اما این است که همان مدیربرنامه ای که جباروف و تیام را به استقلال آورد و قراردادهای شان را نه به نفع باشگاه که به نفع این بازیکنان منعقد کرد حالا نیومایر و گرو را به استقلال آورده است!

 

حالا این نگرانی برای هواداران استقلال به وجود آمده که به خاطر تکرار همان مسیر جذب بازیکن، ماجرای تیام و جباروف در خصوص خارجی های جدید نیز تکرار شود.