به گزارش پارس نیوز، 

کارلوس کی روش عصر روز شنبه به بازیکنانش استراحت داد. او که حس کرده فضای بسته و امنیتی کمپ تیم ملی در روسه و اردوی طولانی تقریبا یک ماهه شاید روی روحیه بازیکنانش اثر گذاشته است، آنها را شنبه شب آزاد گذاشت تا به هرچیزی غیر از فوتبال فکر کنند.

ملی پوشان هم این فرصت را پیدا کردند تا با حضور در برج های تجاری و مرکز خریدهای بخش جدید مسکو، چند ساعتی را خرید کنند.

این آخرین استراحت مطلق آنها تا جمعه است که بازی حساس با مراکش را دارند. سردار آزمون که خانواده اش در مسکو هستند از این فرصت استفاده کرده بود و به دیدار خانواده اش رفت.