به گزارش پارس نیوز، 

پارس جنوبی با وجود آنکه سهمیه لیگ قهرمانان سال بعد را از دست رفته می بیند اما این تیم با نتایجی که در این فصل گرفته، در روزهایی که برخی از تیم های مطرح برای فرار از سقوط می جنگند جایگاه مطمئنی در لیگ برتر فصل آینده خواهد داشت.


به بهانه حضور موفق پارس جنوبی جم در اولین تجربه حضورش درلیگ برتر نگاهی آماری به عملکرد این تیم داشته ایم:

۱- امتیاز : 41 ( تا هفته 28 )


شاید از نیم فصل دوم به بعد پارس جنوبی ان قدر خطر ساز و شگفتی ساز ظاهر نشد اما باز هم همین امتیاز تا هفته 28 نشان دهنده عملکرد عالی تیمی پارس جنوبی جم در اولین فصل حضورش در لیگ برتر است ، تنها 7 تیم در اولین فصل حضورشان در لیگ برتر عملکردی مشابه و یا بهتر از پارس جنوبی جم داشته اند که البته باید در نظر داشت که تیم هایی که عملکرد بهتری از تیم جمی داشته اند در لیگ 18 تیمی قرار داشته اند :


ملوان در لیگ چهارم : 41 امتیاز


پیکان در لیگ ششم : 41 امتیاز


فولاد در لیگ هشتم : 50 امتیاز ( 18 تیم )


استیل آذین در لیگ نهم : 52 امتیاز ( 18 تیم )


تراکتور سازی در لیگ نهم : 47 امتیاز ( 18 تیم )


صنعت نفت در لیگ یازدهم : 43 امتیاز ( 18 تیم )


داماش گیلان در لیگ یازدهم : 44 امتیاز ( 18 تیم )


گر چه جمی ها هنوز 2 بازی در پیش رو دارند میتوانند از این دو بازی حداکثر امتیاز را بگیرند

۲- میانگین امتیاز : ۱/۳۶

جمی ها میانگین امتیاز خوبی را نیز به دست اورده اند و در هر بازی میانگین ۱/۳۶ امتیاز را به دست اورده اند ، تنها 5 تیم ملوان ، پیکان ، فولاد ، استیل اذین و تراکتور سازی عملکردی مشابه پارس جنوبی جم داشته اند ، بهترین عملکرد را استیل آذین در لیگ نهم با میانگین امتیاز ۱/۵۲ دشته و بدترین عملکرد را شیرین فراز کرمانشاه با میانگین امتیاز ۰/۶ در هر بازی در اولین فصل حضورش در لیگ برتر را دارا بوده است .

۳- صدر نشینی : 13 هفته

هیچ کدام از تیم ها در اولین فصل از حضورشان در لیگ برتر به جز تیم برق شیراز صدر نشینی را تجربه نکرده اند گرچه تیم برق شیراز در ان فصل سقوط کرد و جمی ها برای سهمیه اسیایی می جنگند .


جمی ها همچنین در میانگین گل زده و خورده نیز از بیش از 50 درصد تیم هایی که اولین فصل حضورشان در لیگ برتر را تجربه کرده اند بهتر بوده اند و همچنین 60 درصد تیم هایی که به لیگ برتر امده اند در همان فصل یا فصل بعدش سقوط کرده و دیگر باز نگشته اند که این امر برای پارس جنوبی جم صدق نمی کند .