در حالى که مطرح شده عیسى آل کثیر براى عقد قراردادى به مدت ١/٥ فصل با استقلال تهران به توافق رسیده است یکى از مدیران استقلال این خبر را تکذیب کرد و گفت: توافقى صورت نگرفته و این موضوع شایعه ای بیش نیست.

وینفرد شفر در نظر دارد براى نیم فصل دوم یک مهاجم گلزن جذب کند.