جزف کریج شناگر اهل جارو انگلیس از حضور در فینال رقابت هاى انتخابى پارالمپیک بازماند.

 

بر اساس قوانین IPC ،ورزشکاران اگر بدن خود را خالکوبى کرده باشند باید به هنگام حضور در رقابت ها آن را بپوشانند چرا که در غیر اینصورت در جرگه تبلیغات قرار مى گیرد.

 

شناگر انگلیسى نیز در اقدامى مشابه و به دلیل نپوشاندن خالکوبى خود که حکایت از ٥ حلقه المپیک داشت از حضور در فینال رقابت هاى انتخابى پارالمپیک ٢٠١٦ بازماند.