به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس مجید بصیرت و قاسم زاغی نژاد به طور موقت هدایت سپاهان را بر عهده دارند.

این دو قرار است در دیدار سپاهان مقابل راه آهن در جام حذفی تیم سپاهان را هدایت کنند.