~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری مهر بهرام افشارزاده بعد از مدت ها حضور همزمان در وزارت ورزش و باشگاه استقلال، سمت مدیریت خود را با سرپرستی در این باشگاه تغییر داد و به نظر می رسد وی از این پس تحت عنوان سرپرست به کار خود ادامه خواهد داد.

انتقاداتی که در این باره نسبت به دو شغله بودن وی مطرح شده است باعث شده تا وزارت ورزش عنوان مدیرعاملی را از افشارزاده گرفته و حکم سرپرستی باشگاه استقلال را برای وی صادر کند تا دست کم از نظر قانونی وی با مشکل مواجه نشود.

در این باره سایت تابناک به نقل از یک منبع موثق خبر داد که در آخرین نامه ارسالی از وزارت ورزش به باشگاه استقلال، سمت افشارزاده سرپرست باشگاه خطاب شده است.

باید دید این موضوع در آینده چه سرنوشتی را به دنبال خواهد داشت و آیا استقلال مدیرعامل جدیدی به خود می بینید یا اینکه افشارزاده با همین سمت و از راه دور، باشگاه پرطرفدار پایتخت را هدایت خواهد کرد.