افزایش تقاضا برای خرید بلیت سفرهای نوروزی در دوران سخت همه‌گیری ویروس جهش‌یافته کرونا و حرکت اتوبوس‌ها با بیش از ظرفیت مجاز که به پدیده "کف‌خوابی" در راهروی اتوبوس‌ها منجر شده، سوژه کارتونی از مهدی عزیزی شد.

اتوبوس شمال