آبی‌های لندن از عملکرد مهاجم تیم‌شان نگران شده‌اند.

تیمو ورنر در ۱۴ بازی اخیر تنها یک گل زده و لمپارد و طرفداران چلسی می‌ترسند فرناندو تورس دیگری در ترکیب تیم داشته باشند.

تیمو ورنر