کنکور ۱۴۰۰ با وجود شرایط کرونا روزهای نهم، دهم و یازدهم تیرماه امسال با وجود شرایط کرونا برگزار شد. داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ بعد از اعلام نتایج می توانند مطابق دفترچه کنکور انتخاب رشته کنند.


به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور اسامی ۱۰ نفر اول در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و ۵ نفر اول در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی را منتشر کرد.

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ معرفی شدند

گروه آزمایشی علوم تجربی

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ معرفی شدند

گروه آزمایشی علوم انسانی

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ معرفی شدند

گروه آزمایشی هنر

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ معرفی شدند

گروه آزمایشی زبان‌های خارجی

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۰ معرفی شدند