به گزارش پارس نیوز، 

پهبادها کارکردهای متعددی دارند و به  نظر می رسد یکی از مهمترین کارکردهایشان جاسوسی است. اما برخی اوقات پهبادها کارکردهای دیگری دارند. از میان این کارکردها می توان به مواردی مثل عکاسی اشاره کرد. اما موضوع این است که اکنون کارکرد پهبادها وارد مرحله ای جدید شده است.

روش کار این پهبادها چگونه است؟

این پهبادها به شکلی هوشمند مزارع کوکایین را رصد و ردیابی می کنند

_ در مرحله بعدی این پهبادها نقشه ها را ارزیابی می کنند و برای سازمان های مقصد ارسال می کنند

_پلیس با بررسی این نقشه ها متوجه وضعیت مزارع و کشتزارها می شود

_دولت کلمبیا قصد دارد مزارع و کشتزارها را از ریشه پاکسازی کند

_دولت کلمبیا با مشارکت کمپانی Fumi Drones SAS پهپادهای مخصوصی را برای نابودی مزارع کوکائین توسعه می‌دهد

دستاوردهای این پهبادها چه بود؟

«هیورتاس»، مدیر کمپانی مذکور تائید کرد که پهپادها در آزمایش اولیه در استان نارینو توانستند 90 درصد از یک مزرعه کوکائین را به‌طور کامل نابود کنند. بر همین اساس، قرار است در فاز اولیه 10 پهپاد حامل سم علف‌کش گلایفوزیت(گلیفسات) هر کدام به وزن 23 کیلوگرم عملیات تعریف‌شده را انجام دهند.

شایان ذکر است در سال 2017 مزارع کوکائین در کلمبیا با 11 درصد رشد به 516 هزارجریب رسید و ترامپ هشدار مستقیمی در این خوصوص به حکومت کلمبیا داد.

رئیس‌جمهور «ایوان دوکه»، می‌خواهد مطمئن شود که استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به مزارع و محصولات کشاورزی آسیب نمی‌رساند.

پهبادها انواع مختلفی دارند:

به طور کلی پرنده های بدون سرنشین را می توان به پنج کلاس تقسیم بندی نمود:

_میکرو پهپادها

_مینی پهپادها

_پهپادهای تاکتیکی

_جنگنده های بدون سرنشین

پهبادها چه کاربردهایی دارند؟

_خدمات عمومی

_نظامی و جاسوسی

_خبرنگاری و عکاسی

_پژوهش و علوم طبیعی

_تبلیغات و تحویل مرسوله

_مبارزات و مسابقات پهپادها

_استفاده در صنعت (مانند آمارگیری، نظارت، گشت زنی )

_امدادرسانی در زمان فجایع طبیعی، حوادث و اتفاقات غیر مترقبه (امداد و نجات)