به گزارش پارس نیوز، 

محمد صادق بصیری عصر امروز در جلسه انجمن آثار مفاخر فرهنگی استان کرمان اظهار داشت: در سال 95 قرارشد بنده در خدمت چند تن از اساتید دیگر دانشگاه کمیته علمی انجمن مفاخر استان کرمان را پیش ببریم.

وی ادامه داد: آنچه بیشتر در جلسات مطرح بود شناسایی مفاخر، چاپ کتاب و برگزاری همایش برای معرفی هر یک از مفاخر در طول سال بود.

بصیری گفت: از قبل یک لیست بلند بالایی توسط اعضای قبلی انجمن علمی مفاخر استان کرمان تهیه شده بود منتها این لیست خیلی مخلوط بود وهر شخصی در آن وجود داشت. لیست گفته شده چندین بار بررسی شد و برای اولین بار لیستی شامل اسامی 28 نفر از مفاخر استان انتخاب و قرار شد برای چاپ اول مجموعه کتابها این 28 نفر را کار کنیم .

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان عنوان کرد: برای تالیف این کتاب ها قراردادی بین معاون پژوهشی وقت دانشگاه شهد باهنر کرمان بسته شد و برای کل این 28 کتاب 100 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد و مقرر شد 50 درصد دانشگاه با حق التالیف و50 درصد دیگر را اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای چاپ این مجموعه تامین کند.

بصیری بیان کرد: زمانیکه کار تالیف انجام شد 28 کتاب به 24 کتاب تنزل پیدا کرد و به دلیل اینکه دو نفر ازمولفان یا فرصت نکرده بودنند یا از کار عقب مانند نمی توانستیم معطل آنها باشیم؛ بنابراین دو کار حذف و تالیف آنها به سری بعدی موکول شد. دوکتاب دیگر به نام مروارید کرمانی به دلیل اینکه مطالب زیادی از آنها وجود نداشت در یک کتاب تالیف شدند .

عضو انجمن علمی آثار ومفاخر استان کرمان گفت: تالیف و ویرایش 24 کتاب تمام شده و برای چاپ تحویل اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی شده است. این کار می تواند به عنوان هدیه به جاهای مختلف و کسانی که به شهر ما سفر می کنند داده شود و هم در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/