به گزارش پارس نیوز، 

 از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، «امیر ناظمی» امروز دوشنبه در نشست «تاثیر فضای مجازی بر دختران دانش آموز» با اشاره به نگاه جامعه شناسان به هرم قدرت و ثروت اظهار داشت: ما همواره جامعه را بصورت سلسله مراتبی نگاه می کنیم که در راس هرم نخبگان جامعه و در پایین هرم طبقات پایینی جوامع قرار دارند این در حالی است که امروز در عصر فناوری اطلاعات دیگر نمی توان با چنین نگاهی جوامع را لایه بندی کرد.
وی افزود: تئوری های آموزشی در دنیا با دو دیدگاه تعارضی و کارکردگرا سنجیده می شوند که در دیدگاه تعارضی، شکاف اجتماعی در نظام آموزشی بیشتر می شود؛ یعنی دانش آموز ثروتمندتر به سمت مدارس بهتر و امکانات بیشتر می رود و دانش آموزان کم توان مالی به سمت مدارس با تجهیزات کمتر می روند. اما در دیدگاه کارکردگرا، دانش آموزان در کنار هم به مدرسه می روند و آموزش را به عنوان ابزاری در جهت جابجایی یک فرد از یک لایه اجتماعی به لایه دیگر می داند. پس آموزش و پرورشی موفق خواهد بود که دیدگاه کارکردگرا در آن نهادینه شده باشد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید دید آیا خروجی آموزش و پرورش برای افراد مختلف اجتماعی یکسان است یا خیر، گفت: هرچقدر نظام آموزشی قوی تر باشد به سمت دیدگاه کارکردگرا می رود. نظام سهمیه دهی در جهان برای کاهش شکاف بین لایه های مختلف اجتماعی است و آموزش یکی از موثرترین ابزارها و وسایل انتقال در بین لایه های اجتماعی است.
ناظمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر چیزی به نام هوش عمومی وجود ندارد و محققانی همچون گاردنر نشان دادند که 8نوع هوش وجود دارد و هرفردی در یک زمینه هوش و استعداد دارد و با این نگاه است که جامعه و افراد به دنبال پذیرش جایگاه خود هستند .
وی با اشاره به چهار سرمایه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نمادین، اظهار کرد: گروه های مرجع محور تغییرات اصلی هستند که سرمایه نمادین از جمله آن است که می تواند شکاف های موجود در جامعه را پر کند و نهادها و سازمان های مختلف باید از این سرمایه بخوبی استفاده کنند.
معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: در فضای مجازی با افرادی روبرو هستیم که امکان دارد جایگاه آنان در هرم های طبقاتی بسیار متفاوت با فضای مجازی باشد.
ناظمی در ادامه افزود: در فضای مجازی هر دانش آموز با علاقه ای که دارد از هرم موردنظر و علاقه اش تقلید و یادگیری دارد. اما متاسفانه در جامعه ما شکاف های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار می گیرد در صورتی که این نگاه نادرست است و با وجود فضای مجازی و افراد موثر در آن می توان متوجه شد که دیگر در دنیای امروز نباید به شکاف های اجتماعی توجه شود و آنچه مهم است استفاده از ظرفیت این فضا در راستای یاد گیری و مهارت آموزی است.
وی گفت: باید در آموزش و پرورش به سمتی حرکت شود که ظرفیت های فضای مجازی پذیرفته شود و برای مدیریت آن برنامه ریزی شود تا دانش آموزان در این فضا دچار آسیب و خسران نشوند.
نشست 'تاثیر فضای مجازی بر دختران دانش آموز' از سلسله نشست های علمی وتخصصی گفتگوی بین نسلی ویژه دختران دهه هشتاد است که از برنامه ها و اقدامات در حال اجرای دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش است.