به گزارش پارس نیوز، 

سید حمد الله خواهش نیکاز مجموع پنج هزار و 635 نفر حجم ابلاغی سه دوره سوادآموزی در استان 2هزار و 490 نفر در سامانه سوادآموزی ثبت نام و زیر پوشش باسوادی قرار گرفتند.
وی افزود: در دوره سوادآموزی 36، دوره انتقال60 و دوره تحکیم سواد 46 درصد سواد آموزان زیر پوشش سواد آموزی قرار گرفتند.
وی گفت: بیشترین میزان ثبت نام سوادآموزی در گچساران، بهمئی و دیشموک و کمترین میزان ثبت نام هم در باشت ، مارگون و عشایر صورت گرفته است.
خواهش نیک اضافه کرد: امسال 20کلاس دوره انتقال همراه با آموزش رایانه بین شهرستانها و مناطق آموزشی استان ایجاده که نسبت به سال گذشته 2برابر افزایش دارد.
وی گفت: ثبت نام در دوره انتقال تا 15 آبان و دوره های سوادآموزی و تحکیم تا پایان آذرماه امسال ادامه دارد.
خواهش نیک افزود: براساس سرشماری سال95میزان باسوادی در کهگیلویه وبویراحمد 92.7درصد بوده و استان در رده 26کشور قرار دارد.
34 هزار و 106 نفر در کهگیلویه و بویراحمد بین سنین 10 تا 49 سال به عنوان جمعیت بی سواد شناسایی شده که از این تعداد 9 هزار و 205 نفر مرد و مابقی نیز زن هستند.
نرخ باسوادی در کهگیلویه و بویراحمد بین جمعیت 10 تا 49 سال 92.7 درصد است.
شهرستان گچساران با 96.6 درصد و شهرستان کهگیلویه نیز با 88.2 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان باسوادی در کهگیلویه و بویراحمد را به خود اختصاص داده اند.
7531/1662