به گزارش پارس نیوز، 

پرتره بزرگ فتحعلی شاه در کانادا (عکس)